KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE SLETOVÉHO ROKU

Sletový rok probíhá během dvou významných výročí, 100 let od bitvy u Zborova a 100. let od vzniku Československého státu, nesou se tak i připravované akce v duchu těchto událostí. V rámci příprav sletového roku spolupracuje Česká obec sokolská na některých akcích například s Hradní stráží, Československou obcí legionářskou či s Národním muzeem.

V průběhu celého sletového roku se také představí sokolské kulturní soubory, především zaměření divadelního, loutkářského, folklorního, pěveckého nebo hudebního, kterých je pod jednotami sdruženo plných 180. Činnost a fungování těchto souborů je důležitá z hlediska udržování nejen sokolské, ale i národní tradice. Zvláště v malých městech a vesnicích zajišťují soubory společenský život a kulturní dění. Součástí společenské činnosti je účast na vzpomínkových a pietních akcích. Mezi další sokolskou činnost patří i pořádání besed, workshopů, výstav, přednášek atp.

Památný den sokolstva

Památným dnem sokolstva je 8. říjen, kdy sokolové po celé republice zapalují svíčky za své sestry a bratry, kteří zemřeli během tří odbojů. V roce 1941 byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek zabaven a v noci ze 7. na 8. října gestapo pozatýkalo sokolské činovníky z ústředí, žup i jednot a většina z nich zemřela v koncentračních táborech. V roce 2014 se při této příležitosti poprvé uskutečnil „Večer sokolských světel“ a po celé republice děti vypouštěly na vodu osvětlené lodičky symbolizující ty, kteří obětovali svůj život za národ a jeho svobodu.

Slavnostní zasedání Výboru České obce sokolské v březnu 2018

Slavnostní zasedání Výboru České obce sokolské k 100. výročí založení Československé republiky a přínosu sokolské obce k jejímu vzniku se uskuteční 10. března 2018 v slavnostních prostorách Karolina za účasti představitelů státu, společenských organizací a zahraničních hostů.

Účast na pietních aktech

V průběhu roku se sokolové účastní pietních aktů po celé republice. Mezi nejpřednější patří účast krojovaných sokolů na pietním aktu k oslavám vzniku samostatného československého státu 28. října a pietním aktu k oslavám konce druhé světové války 8. května na Vítkově a uctění památky výročí narození a úmrtí prezidenta T. G. Masaryka v Lánech.

Společné akce s Československou obcí legionářskou

Česká obec sokolská ve spolupráci s Československou obcí legionářskou plánuje uspořádat společenský ples, společnou zahraniční štafetu po místech, kde za první světové války působili bývalí čs. legionáři, a to za pomoci zahraničních sokolských jednot. Štafeta by byla mezi jednotami posílána poštou, zpět do ČR by dorazila v době konání XVI. všesokolského sletu. Dalším společný počinem je kalendář na rok 2018. Ve sletových dnech se představí i společná pódiová skladba.

Výstavy, publikace a přednášky

Po celé předsletové období probíhají přednášky zabývající se sokolskou i státní historií, veřejnosti se představí městská hra po místech, kde se psala sokolská historie. Pravidelně vychází časopis zamřený na sokolské dějiny Vzdělavatelské listy. V rámci Noci sokoloven se návštěvníkům otevřou dveře do prostor Tyršova domu, kde si mohou zaplavat v nejstarším pražském bazénu. V rámci sletových dnů bude možnost navštívit společnou výstavu s Národním muzeem opět v prostorách Tyršova domu – Michnova paláce. Plánují se i další výstavy ve veřejném prostoru.

Výcvik sokolů u Hradní stráže

Dvakrát za rok pořádá Sokolská stráž České obce sokolské výcvik krojovaných sokolů v pořadové přípravě ve spolupráci s Hradní stráží. K výcviku se mohou hlásit zájemci ze všech sokolských jednot. Cílem výcviku je zkvalitnit veřejné vystupování sokolů na pietních aktech a slavnostních akcí, kterých se sokolové účastní. Termín dalšího výcviku je 20. – 22. září 2017. Přidejte se!

Kulturní soubory

V současné době spadá pod Českou obec sokolskou na 180 uměleckých souborů, z toho 26 folklorních souborů, 70 divadelních souborů, 31 loutkových divadel, 25 pěveckých sborů a 28 hudebních sborů. Za všechny lze jmenovitě zmínit například Soubor písní a tanců "Dykyta" T. J. Sokol Lázně Toušeň, "Vycpálkův soubor písní a tanců" T. J. Sokol Kampa, Národopisný soubor "Formani" T. J. Sokol Slatiňany, Soubor "Odra" T. J. Sokol Vítkovice, Soubor "Kordula" T. J. Sokol Velké Bílovice, "Divadelní soubor při T. J. Sokol Lázně Toušeň" T. J. Sokol Lázně Toušeň a "Nová generace při DS T. J. Sokol Lázně Toušeň", "Divadlo pod Petřínem" T. J. Sokol Kampa, "Přerovský Kašpárek" T. J. Sokol Přerov, "Kašpárek" T. J. Sokol Pražský, "Kašpárek" T. J. Sokol Bzenec, Smíšený pěvecký sbor "Gaudium Praha" T. J. Sokol Královské Vinohrady, Komorní pěvecký sbor "Libuše" T. J. Sokol Libuš, "Modrá Synkopa – pražská swingová formace" T. J. Sokol Kampa, Ženský folklorní pěvecký sbor "Búdové umělkyně" a cimbálová muzika "Duranica" T. J. Sokol Vlčnov, Ženský folklorní pěvecký sbor "Marijánky" T. J. Sokol Vacenovice, Cimbálová valašská muzika "Kyčera" T. J. Sokol Praha Vršovice.

Přehlídky kulturních souborů

Soubory se prezentují na každoročních přehlídkách. Během každého roku jsou pořádány dvě přehlídky sokolských kulturních souborů. Hlavním smyslem jejich konání je předávání zkušeností, představení činnosti a její zdokonalování a setkávání souborů z celé republiky. V roce 2017 proběhla X. národní přehlídka sokolských divadel v Lázních Toušeni a VIII. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel v Přerově. V roce 2016 se uskutečnila VI. národní přehlídka sokolských folklorních souborů ve Slatiňanech a IX. národní přehlídka sokolských pěveckých sborů, a to v Boskovicích a Praze.

 

TOP