SETKÁNÍ CVIČITELŮ

Mezinárodní setkání cvičitelů Sokola

English version here


Ústřední škola ČOS ve spolupráci s Odborem všestrannosti ČOS Vás srdečně zve na Mezinárodní setkání cvičitelů Sokola. Setkání navazuje na hlavní sletový týden XVI. všesokolského sletu. Setkání je určeno pro všechny, kteří chtějí strávit týden v sídle ČOS – Tyršově domě v Praze.

Datum

Sobota 7.–14. 7. 2018.

Místo

Tyršův dům, Praha.

Cíl

Hlavní cílem tohoto sportovního, společenského a vzdělávacího setkání
je vytvořit jedinečné místo pro členy Sokola, kteří pracují (nebo chtějí pracovat) jako budoucí činovníci a cvičitelé v oblasti sportu pro všechny. Vedlejším cílem je snaha podpořit mezinárodní spolupráci mezi členy Sokola z celého světa, které k sobě pojí základní sokolské hodnoty a ideály.

Program

Program setkání se skládá z různých sportů, společenských, kulturních a vzdělá-vacích aktivit (tradičních a nových sportů, her a hraní, teoretických přednášek, workshopů, diskusí a setkání s hosty, skupinové práce, výletů do T. J. Sokol a mnoho dalšího)

Můžete se těšit například na základní a rytmickou gymnastiku, tanec, pochodové reje, akrojógu, zpěv, pobyt v přírodě, grilování, volejbal, parkour a mnoho dalšího. Účast bude jistě nezapomenutelným zážitkem!

Kdo, a jak se může přihlásit?

 • Musíte být člen Sokola
 • Musí vás zajímat sport, pohybová aktivita, hry a hraní
 • Znalost Anglického jazyka alespoň na základní úrovni je výhodou, ale není podmínkou
 • Dobrý zdravotní stav
 • Věk nejméně 17 let
 • Písemné doporučení vlastní T. J. Sokol
 • Vyplněním přihlášky dostupné na https://goo.gl/oAURkA

Očekáváme od účastníků vysokou motivaci a aktivní zapojení, sebe-disciplínu, odpovědnost a dostatečnou porci energie. Dále samozřejmě očekáváme dodržování všeobecných pravidel akce. Vedení si vyhrazuje právo na vyloučení účastníka
v případě závažného porušení pravidel akce.

Osvědčení

Každý účastník, který dokončí Mezinárodní setkání cvičitelů, obdrží „Osvědčení
o absolvování Mezinárodního setkání cvičitelů” s uvedenou hodinovou dotací
a popisem programu akce.

Lektoři

Lektory budou metodici a cvičitelé Ústřední školy České obce sokolské, Odboru všestrannosti ČOS. Setkáte se i s odborníky z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a českého sportovního prostředí.

Účastnický poplatek

2000 Kč

1400 Kč (pro účastníky XVI. všesokolského sletu)

zahrnuje:

 • sportovní, kulturní, společenský a vzdělávací program
 • stravu typu „plná penze” (snídaně, 2x malé občerstvení – káva/čaj, oběd, večeře)
 • studijní materiály
 • fakultativní výlety po Praze i mimo
 • tričko
 • ubytování v Hostelu Sokol při variantě ZÁKLADNÍ

Účastníci hradí náklady na dopravu do Tyršova domu a zpět. Pro zahraniční účastníky doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na dobu akce.

Ubytování

V přihlášce každý účastník může volit mezi možnostmi

 • Základní: ubytování v Hostelu Sokol (společné pokoje), je zahrnuto
  v účastnickém poplatku.
 • Nadstandard: ubytování v blízkém hotelu (Hotel Wiliam nebo Hotel Kampa), ubytování NENÍ ZAHRNUTO v účastnickém poplatku a je nutné jej uhradit samostatně. Ústřední škola Vám ráda pomůže se zajištěním rezervace.
 • Jiné způsoby ubytování nejsou možné. Očekáváme od všech účastníků (včetně pražských) ubytování po dobu akce v jedné ze zvolených variant. Chceme vytvořit zdravou, silnou a přátelskou komunitu, do které samozřejmě patří i společné trávení večerů.

Pracovní jazyk

Čeština a angličtina.

Přihlášky do 31. března 2018

Vyplňte přihlášku na https://goo.gl/oAURkA

V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo uzavřít přihlašování před termínem uzávěrky na přihlášky! Počet účastníků z České republiky je omezen, proto neváhejte se s přihlášením! Každou přihlášku potvrdíme a následně zašleme podrobnější informace.

V případě dalších dotazů kontaktujte Danu Absolonovou, dabsolonova@sokol.eu, +420 257 007 261.

Mgr. Martin Chlumský, DiS.

ředitel Ústřední školy ČOS

Sledujte nás na sociálních sítích!

Hashtag #imeetSokol18

Facebook: ceskaobecsokolska, skolacos
Instagram: ceskaobecsokolska
YouTube: Ústřední škola

Předběžný program

sobota 7. červenec 2018

14:30 → 16:00 Příjezd a ubytování
16:30 → 17:30 Večeře
17:30 → 19:30 Seznamovací hry: volejbal, badminton
23:00 Večerka

neděle 8. červenec 2018

5:00 → 5:45 Ranní jóga
5:30 → 6:25 Snídaně
6:30 → 7:00 Ranní shromáždění
7:15 → 8:45 Blok I. Základní gymnastika
8:45 → 9:15 Dopolední pauza
9:15 → 10:45 Blok II. pochodové reje, pořadová
11:00 → 11:45 Oběd
11:45 → 12:30 Odpolední klid
12:30 → 14:00 Přednáška I.
14:00 → 14:30 Odpolední pauza
14:30 → 16:00 Blok III. bazén hry ve vodě
16:30 → 17:30 Večeře
17:30 → 19:30 Orientační běh dvojic po TD
23:00 Večerka

pondělí 9. červenec 2018

5:00 → 5:45 Ranní jóga, plavání v bazénu
5:30 → 6:25 Snídaně
6:30 → 7:00 Ranní shromáždění
7:15 → 8:45 Blok I. základy taneční techniky
8:45 → 9:15 Dopolední pauza
9:15 → 10:45 Blok II. základy sportovní gymnastiky
11:00 → 11:45 Oběd
11:45 → 12:30 Odpolední klid
12:30 → 14:00 Přednáška II.
14:00 → 14:30 Odpolední pauza
14:30 → 16:00 Blok. III. atletika
16:30 → 17:30 Večeře
17:30 → 19:30 Sportovní hry: bumbác ball, kinnball
23:00 Večerka

úterý 10. červenec 2018

5:00 → 5:45 Ranní jóga, plavání v bazénu
5:30 → 6:25 Snídaně
6:30 → 7:00 Výlet
7:15 → 8:45 Výlet
8:45 → 9:15 Dopolední pauza
9:15 → 10:45 Výlet
11:00 → 11:45 Oběd
11:45 → 12:30 Odpolední klid
12:30 → 14:00 Výlet
14:00 → 14:30 Odpolední pauza
14:30 → 16:00 Výlet
16:30 → 17:30 Večeře
17:30 → 19:30
23:00 Večerka

středa 11. červenec 2018

5:00 → 5:45 Ranní jóga, plavání v bazénu
5:30 → 6:25 Snídaně
6:30 → 7:00 Ranní shromáždění
7:15 → 8:45 Blok I. kondiční cvičení
8:45 → 9:15 Dopolední pauza
9:15 → 10:45 Blok II kompenzační cvičení (Zuzka)
11:00 → 11:45 Oběd
11:45 → 12:30 Odpolední klid
12:30 → 14:00 Přednáška III.
14:00 → 14:30 Odpolední pauza
14:30 → 16:00 Blok III. Beach vollejball, volleyball, nohejbal
16:30 → 17:30 Večeře
17:30 → 19:30 Grilování (piknik)
23:00 Večerka

čtvrtek 12. červenec 2018

5:00 → 5:45 Ranní jóga, plavání v bazénu
5:30 → 6:25 Snídaně
6:30 → 7:00 Ranní shromáždění
7:15 → 8:45 Workshop I.
8:45 → 9:15 Dopolední pauza
9:15 → 10:45 Workshop II.
11:00 → 11:45 Oběd
11:45 → 12:30 Odpolední klid
12:30 → 14:00 Workshop III.
14:00 → 14:30 Odpolední pauza
14:30 → 16:00 Workshop IV.
16:30 → 17:30 Večeře
17:30 → 19:30 Sbor
23:00 Večerka

pátek 13. červenec 2018

5:00 → 5:45 Ranní jóga, plavání v bazénu
5:30 → 6:25 Snídaně
6:30 → 7:00 Ranní shromáždění
7:15 → 8:45 Blok I. rytmická gymnasitka, podiová skladba
8:45 → 9:15 Dopolední pauza
9:15 → 10:45 Blok II. Capoiera
11:00 → 11:45 Oběd
11:45 → 12:30 Odpolední klid
12:30 → 14:00 Blok III. Šály a závěsná akrobacie
14:00 → 14:30 Odpolední pauza
14:30 → 16:00 Příprava na společenský večer a akademii
16:30 → 17:30 Večeře
17:30 → 19:30 Raut a společenský večer
23:00 Večerka

sobota 14. červenec 2018

5:30 → 6:25 Snídaně
6:30 → 7:00 Rozloučení a odjezd účastníků


International Meeting for Sokol Instructors

NAZDAR!

Sokol Central School in cooperation with the Department of Sports For All of the Czech Sokol Organization would like to warmly invite you to the “International Meeting for Sokol Instructors”. The meeting is a part of the XVI. All-Sokol slet 2018 and is for those Sokol members who would like to spend one week in the seat of the Czech Sokol Organization in Tyršův dům in Prague.

Dates

Sat July 7th – Sat July 14th 2018 (after XVI. All-Sokol slet)

Venue

Tyršův dům, Prague and its surrounding, Czech Republic

Purpose

The main purpose of this sport, social and educational meeting is to offer a unique and creative place for Sokol members who wish to work as future Sokol leaders and instructors in sports for all settings. The secondary purpose is a desire to promote an international cooperation between young Sokol members from all over the world bounded by Sokol core values.

Program

The program consists of different sports, social, cultural and educational activities (traditional and new sports, games and play, theoretical lectures, practical workshops, discussions and meetings with honorable guests, group work, cultural visits to Sokol units and much more).

You can look forward to, for example: rhythmic gymnastics, dance, general gymnastics, marching parade, acro-yoga, singing, outdoor activities, barbecue, volleyball, parkour and much more. We believe that it will be truly unforgettable experience!

Background – Sokol Central School

The School was founded in 1994 as an institution for the education of Sokol coaches, instructors and officials.

Who can apply?

 • You have to be a Sokol member
 • You should be interested in play, games, sports and physical activity
 • You should be able to communicate in English or Czech language
 • It is absolutely necessary that you do not have long term injuries or other serious health problems at the beginning of the meeting
 • You have to be at least 17 years old
 • You can apply by filling in the application form, deadline Mar 31st 2018 @ https://goo.gl/H3TupY

We do expect the participants to be highly motivated with a great level of com-mitment. We expect self-discipline, responsibility and a great deal of energy. Furthermore, we, of course, expect the participants to follow the general rules of the event. The management holds the right to expel participants for disciplinary reasons.

Certificate

The participants who complete “International meeting for Sokol instructors” will receive a Certificate from Sokol Central School to document and describe the content of the meeting.

Teaching staff

During the event, you will meet excellent instructors from the Czech Sokol Organization, Charles University and other organizations. Coaches and sports politicians from the Czech sports movement will also share their knowledge.

Participant’s fee

77 EUR

55 EUR (participants of XVI. All-Sokol slet)

Includes

 • sport, social, cultural and educational program
 • daily food (breakfast, 2× coffee/tea break, lunch, dinner)
 • study materials
 • study trips around Prague
 • T-Shirt
 • BASIC Accommodation in Hostel Sokol (shared dormitories)

Participants will pay their own traveling expenses to and from Tyršův dům – and should have their own pocket money. Participants must also arrange their own health insurance, which must cover the meeting.

Accommodation

During registration, each participant can choose between two options:

 • BASIC: an accommodation in Hostel Sokol (covered in participant's fee), shared dormitories, no air-conditioning.
 • ADVANCED: an accommodation in a hotel nearby (preferably Hotel William or Hotel Kampa), accommodation is NOT COVERED in participants fee and must be paid separately. Sokol Central School will help you with the booking.  
 • Please note that other accommodation options are not possible as we want to create a strong community during the event.

Language

Czech and English language

Register at: https://goo.gl/H3TupY

Should you need more information, please do not hesitate to contact Mr Martin Chlumsky, event coordinator at mchlumsky@sokol.eu, mobile: +420 604 726 298, Skype: mcedok (Czech or English language).

Martin Chlumsky

Czech Sokol Organization

Director of Sokol Central School

Follow us on social media!

Hashtag #imeetSokol18

Facebook: ceskaobecsokolska, skolacos
Instagram: ceskaobecsokolska
YouTube: Ústřední škola

Preliminary schedule

Saturday July 7, 2018

14:30 → 16:00 Arrival and accommodation
16:30 → 17:30 Dinner
17:30 → 19:30 Ice breakers and sports games
23:00 Lights out

Sunday July 8, 2018

5:00 → 5:45 Morning yoga
5:30 → 6:25 Breakfast
6:30 → 7:00 Morning assembly
7:15 → 8:45 Fundamental gymnastics
8:45 → 9:15 Coffee tea break
9:15 → 10:45 March parade
11:00 → 11:45 Lunch
11:45 → 12:30 Break
12:30 → 14:00 Lecture I.
14:00 → 14:30 Coffee tea break
14:30 → 16:00 Games in swimming pool
16:30 → 17:30 Dinner
17:30 → 19:30 Orienteering run in Tyršuv house
23:00 Lights out

Monday July 9, 2018

5:00 → 5:45 Morning yoga, open swimming pool
5:30 → 6:25 Breakfast
6:30 → 7:00 Morning assembly
7:15 → 8:45 Dance technique basics
8:45 → 9:15 Coffee tea break
9:15 → 10:45 Fundamental gymnastics
11:00 → 11:45 Lunch
11:45 → 12:30 Break
12:30 → 14:00 Lecture II.
14:00 → 14:30 Coffee tea break
14:30 → 16:00 Procházka po městě (návštěva T. J. Sokol s prohlídkou)
16:30 → 17:30 Dinner
17:30 → 19:30 Sports games: bumbac ball, kinnball
23:00 Lights out

Tuesday July 10, 2018

5:00 → 5:45 Morning yoga, open swimming pool
5:30 → 6:25 Breakfast
6:30 → 7:00 Teambuilding trip
7:15 → 8:45 Teambuilding trip
8:45 → 9:15 Coffee tea break
9:15 → 10:45 Teambuilding trip
11:00 → 11:45 Lunch
11:45 → 12:30 Break
12:30 → 14:00 Teambuilding trip
14:00 → 14:30 Coffee tea break
14:30 → 16:00 Teambuilding trip
16:30 → 17:30 Dinner
17:30 → 19:30 TBA
23:00 Lights out

Wednesday July 11, 2018

5:00 → 5:45 Morning yoga, open swimming pool
5:30 → 6:25 Breakfast
6:30 → 7:00 Morning assembly
7:15 → 8:45 Functional training
8:45 → 9:15 Coffee tea break
9:15 → 10:45 Health related excercises and relaxation
11:00 → 11:45 Lunch
11:45 → 12:30 Break
12:30 → 14:00 Lecture III.
14:00 → 14:30 Coffee tea break
14:30 → 16:00 Beach volleyball, volleyball, football tennis
16:30 → 17:30 Dinner
17:30 → 19:30 Barbecue
23:00 Lights out

Thursday July 12, 2018

5:00 → 5:45 Morning yoga, open swimming pool
5:30 → 6:25 Breakfast
6:30 → 7:00 Morning assembly
7:15 → 8:45 Workshop I.
8:45 → 9:15 Coffee tea break
9:15 → 10:45 Workshop II.
11:00 → 11:45 Lunch
11:45 → 12:30 Break
12:30 → 14:00 Workshop III.
14:00 → 14:30 Coffee tea break
14:30 → 16:00 Workshop IV.
16:30 → 17:30 Dinner
17:30 → 19:30 Choir
23:00 Lights out

Friday July 13, 2018

5:00 → 5:45 Morning yoga, open swimming pool
5:30 → 6:25 Breakfast
6:30 → 7:00 Morning assembly
7:15 → 8:45 Line dance
8:45 → 9:15 Coffee tea break
9:15 → 10:45 Capoeira
11:00 → 11:45 Lunch
11:45 → 12:30 Break
12:30 → 14:00 Aerial acrobacy on a silk
14:00 → 14:30 Coffee tea break
14:30 → 16:00 Getting ready for gala
16:30 → 17:30 Dinner
17:30 → 19:30 Gala dinner
23:00 Lights out

Saturday July 14, 2018

5:30 → 6:25 Breakfast
6:30 → 7:00 Good bye and departure

TOP