XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018

V prvním červencovém týdnu, 1. - 6. 7. 2018, se v Praze uskuteční XVI. všesokolský slet. Od předchozích sletů se v jednom momentu bude lišit – připomene i 100. výročí vzniku našeho novodobého státu a stává se součástí oficiálních celostátních oslav tohoto výročí. Stane se tak i holdem těm sokolským generacím a sokolům, kteří stáli u zrodu československých legií v době 1. světové války, bojovali v ní za vznik samostatného státu a krátce po jeho vzniku chránili se zbraní v ruce jeho území.

I když XVI. všesokolský slet vrcholí počátkem léta 2018 na stadionu v Praze, už od podzimu 2017 se uskuteční řada sletových akcí, předsletových a sletových soutěží, od jara 2018 se pak budou konat župní či krajské slety v jednotlivých regionech.

Přípravy XVI. všesokolského sletu začaly již v roce 2013, kdy v červenci tohoto roku rozhodl 10. sjezd ČOS o jeho konání. Po vypsání konkursu na sletové tělocvičné hromadné sklady a po jejich výběru vstoupily přípravy koncem listopadu 2016 do 2. etapy, kterou odstartovalo veřejné předvedení hromadných skladeb ČOS – těch bude deset, jedenáctou je pak společná česko-slovenská skladba Spolu. Na veřejné předvedení skladeb navázaly v první polovině roku 2017 první nácvičné srazy jednotlivých skladeb, aby od září 2017 mohly začít nábory cvičenců pro jednotlivé skladby a nácviky na ně. Zároveň intenzivně probíhají další přípravy organizačního a materiálně-technického zajištění sletu.

Slet bude maximálně otevřený. Kromě sokolských účastníků z domova i ze zahraničí se sletu zúčastní řada domácích i zahraničních hostů.

První velkou předsletovou akcí, která ve dnech 22.–24. září 2017 zahajuje sletový rok, je Sletová štafeta nesoucí sletové poselství. Tentokráte je dostředivá – z jednotlivých míst v republice se po několika trasách vydají kurýři do Prahy. Tato štafeta má i tři zahraniční startovní místa – na Slovensku, v Polsku a v Německu.

Pozvánkou na XVI. všesokolský slet se stává i projekt Sokol spolu v pohybu, jehož jednotlivé akce se uskuteční v týdnu od 18. do 24. září 2017 na mnoha místech v republice.

Již v roce 2017 se konají předsletové sportovní soutěže – celkem jich pro tento rok bylo v plánu 46 v devatenácti různých sportech: v házené, moderní gymnastice, volejbalu, tenise, šplhu, sportovní gymnastice, sjezdovém lyžování, jachtingu, MTB + běhu, basketbalu, stolním tenise, badmintonu, atletice, florbalu, kopané, plážovém volejbalu, nohejbalu, billiardu, sportovním tanci.

V době hlavního sletového týdne v červenci 2018 uskuteční sportovní soutěže, pódiová vystoupení, několik divadelních a loutkářských představení, výstavy a další kulturní a společenské akce.

V hlavním sletovém týdnu v červenci 2018 také vyvrcholí projekt „100 sokolských keší republice“, který probíhá na území celé republiky již od roku 2014 a který je projektem České obce sokolské k oslavám 100. výročí založení československého státu.

TOP