“Borci” budou i zpívat

/ / AKTUALITY
Autory skladby pro dorostence a muže jsou Václav Pavelka, František Dosedla a Martin Matura. Položili jsme jim několik otázek o dosavadním průběhu nácviku této skladby. Za všechny autory odpovídá vedoucí skladby Miroslav Vrána.
Je po kontrolních srazech jednotlivých skladeb. Jak pokračují nácviky a jak jste s nimi spokojeni?
Nácviky pokračují, již vloni se uskutečnil 2. nácvičný sraz skladby. Zúčastnili se ho všichni župní vedoucí ze žup, ve kterých se skladba nacvičuje. Sraz proběhl ke spokojenosti ústředního cvičitelského sboru i župních vedoucích.
Naplnily se očekávané počty cvičenců ve vaší skladbě?
Očekávané počty cvičenců se, podle posledních informací, naplnily, někde nacvičuje i více cvičenců. To není problém, jsme schopni přizpůsobit choreografi i skladby i většímu počtu cvičenců.
Došlo od předvedení u vaší skladby k některým úpravám?
Od tohoto předvedení skladbyv listopadu 2016 k úpravám nedošlo.
Jak přijali cvičenci hudbu?
Hudba skladby Borci je jediná komponovaná od osvědčeného skladatele hudby pro mužská vystoupení Jindřicha Vrbenského. Hudba dobře
vede cvičence při cvičení, cvičenci mají možnost si při cvičení i zazpívat.
Co se při nácvicích projevuje na vaší skladbě jako nejsložitější či pro její cvičence nejtěžší?
Poměrně složitý je nástup celků naplochu. Nacvičuje se poměrně obtížně, zvlášť v menších prostorech. Náročná na nácvik i fyzickou přípravu je i část tzv. silová gymnastika, ale všichni se snažíme, abychom měli dostatečný počet cvičenců, kteří tuto část budou schopni zacvičit.