Kontakt na organizátory Sletové štafety

Informace o účasti a zapojení do sletové štafety získáte zde:

Odbor všestrannosti ČOS, Liana Zahradníková,

tel. 603 150 570, 732 365 458,

e-mail: jzahradnikova@sokol.eu

Zdeněk Lauschmann, 776 153 793,

e-mail: 211.cz@centrum.cz

Informace o sletové stafetě získáte například ZDE.

TOP