Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 - Malá Strana.     

Tel. 257 007 111
E-mail: post@sokol.eu

 

 

 

Sekretariát starostky ČOS: tel. 257 007 247, 257 007 234

Kancelář Tyršova domu: tel. 257 007 246

Odbor všestrannosti: tel. 257 314 176

Odbor sportu: tel. 257 007 387

Ústřední škola ČOS: tel. 257 007 259

Vzdělavatelský odbor ČOS: tel. 257 007 274

Kontakt pro média: Zdeněk Kubín, e-mail: zkubin@sokol.eu, tel: 724 325 234

TOP