KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU 2018

"Kde domov můj": kulturní program XVI. všesokolského sletu v Národním divadle v Praze 

Kulturní program započal v neděli 1. 7. 2018 od 19:00 hodin v Národním divadle. Právě zde byl divadelní hrou Naši furianti slavnostně zahájen XVI. všesokolský slet. A bylo to zahájení opravdu výjimečné. Vůbec poprvé v historii Národního divadla sehrál na jeho jevišti představení ochotnický soubor. Představení Ladislava Stroupežnického "Naši furianti" nastudovalo pod režisérskou taktovkou bratra Bohuslava Gondíka Divadlo Pod Petřínem, Divadelní spolek Lázně Toušeň a lidová muzika Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka. Diváky v hledišti přivítala nejprve ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Silvia Hroncová, následně vystoupila se svým projevem starostka České obce sokolské Hana Moučková, která v závěru své řeči slavnostně prohlásila XVI. všesokolský slet za zahájený.

Kulturní program XVI. všesokolského sletu pak pokračoval v pondělí 2. 7., kdy se na Nové scéně Národního divadla představily divákům sokolské i nesokolské pěvecké sbory v koncertním programu "Česká píseň". Vyvrcholením koncertu byla právě ona "Česká píseň" od Bedřicha Smetany na text Jana Hvězdy, a to v podání Smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha, Smíšeného pěveckého sboru Foerster Jihlava, Ženského pěveckého sboru Píseň Jedovnice, Ženského pěveckého sboru Marijánky a Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy v Praze.

Úterní kulturní program patřil opět divadlu. Opět se představil sokolský divadelní soubor, tentokrát na jevišti Nové scény Národního divadla. Ochotnický divadelní soubor Podiva při T. J. Sokol Podivín představil na XVI. všesokolském sletu své nastudování komedie "Přes přísný zákaz dotýká se sněhu". Režie se ujal bratr M. Ustohal. Premiéru této divadelní komedie sehrála Podiva 28. 4. 2017 přímo v Podivíně. V květnu pak soubor vystoupil na X. národní přehlídce sokolských divadel a výběrové přehlídce pro XVI. všesokolský slet a byl vybrán.

Středa 4. 7. byla věnována folkloru. Odpoledne nejprve vystoupily  na Piazzettě Národního divadla sokolské i nesokolské folklorní soubory doplněné o výuku některých lidových tanců. Středeční večer se pak nesl v duchu scénického folkloru, který opět hostila Nová scéna Národního divadla. Příjemný den byl zakončen ve foyer Nové scény při setkání s lidovými muzikami.

Program:

neděle 1. 7. 2018, 19:00 hodin, historická budova Národního divadla
Naši furianti
slavnostní zahájení XVI. všesokolského sletu
představení nastudováno sokolskými tělesy
účinkují: Divadlo Pod Petřínem, Divadelní spolek Lázně Toušeň, lidová muzika Souboru písní a tanců Josefa Vypálka
režie: B. Gondík

pondělí 2. 7. 2018, 19:00 hodin, Nová scéna Národního divadla
Česká píseň
koncert pěveckých sborů
účinkují: Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha, Vysokoškolský umělecký soubor Praha, Smíšený pěvecký sbor Foerster Jihlava, Ženský pěvecký sbor Píseň Jedovnice, Ženský pěvecký sbor Marijánky

úterý 3. 7. 2018, 15:00 hodin, Nová scéna Národního divadla
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu
divadelní představení
účinkuje: Ochotnický divadelní soubor Podiva Podivín
režie: M. Ustohal

středa 4. 7. 2018, 14:00 – 17:00 hodin, Piazzetta Národního divadla
Folklor na Piazzettě
české a moravské soubory na otevřené scéně
účinkují: Formani Slatiňany, Gaudeamus VŠE Praha, Lidová muzika z Chrástu, Rosénka Praha, Vlčnovské búdové umělkyně

středa 4. 7. 2018, 19:00 hodin, Nová scéna Národního divadla
Naše národní – večer scénického folkloru
účinkují: Hlubina Ostrava, Kašava Zlín, Ondrášek Frýdek-Místek, Vycpálkovci Praha

středa 4. 7. 2018, 21:00 hodin, foyer Nové scény Národního divadla
Setkání s lidovými muzikami

Program připravilo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu spolu s Českou obcí sokolskou.

Prohlídky Národního divadla během XVI. všesokolského sletu 2018

Česká obec sokolská ve spolupráci s Národním divadlem připravila pro zájemce komentované prohlídky historické budovy Národního divadla. Prohlídky probíhaly v pondělí 2., v úterý 3. a ve středu 4. 7. vždy od 9:00 do 16:00 hodin. Zájem o ně byl obrovský. Není divu, účastníci sletu, kteří měli možnost prohlídku absolvovat, prošli budovu Národního divadla doslova od základních kamenů až po střechu. Zážitek to byl určitě jedinečný.

"Ni zisk, ni slávu!": společná výstava Národního muzea a České obce sokolské

Česká obec sokolská připravila ve spolupráci s Národním muzeem u příležitosti konání XVI. všesokolského sletu 2018 a 100. výročí vzniku Československé republiky společnou výstavu s názvem "Ni zisk, ni slávu!". V prostorách auly a Mramorového sálu Tyršova domu byly návštěvníkům představeny předměty pojící se k historii Sokola a všesokolských sletů. Cílem výstavy bylo také ukázat, že i za zdánlivě nenápadnými předměty se mohou skrývat velké příběhy. Mezi takové se zařadili na výstavě například dřevěné vyřezávané šachy sokola, řezbáře a legionáře Václava Doudy, který je vyřezal ze dřeva, jenž nasbíral v zajateckém táboře. Krátce před svou smrtí je věnoval svému příteli, rovněž legionáři, který je po válce dovezl do nově vzniklého Československa. Zajímavá byla rovněž dřevěná intarzovaná mísa, kterou v Taškentu zhotovil a v roce 1912 dovezl do Prahy jako dar VI. všesokolskému sletu Josef Kazda. Jeho vnučku jsme velice rádi přivítali na vernisáži výstavy, která se uskutečnila 19. 6. 2018. Nezapomněli jsme ani na děti. Pro ty byl u vstupu do výstavy připraven tvořivý dětský koutek s omalovánkami, vystřihovánkami nebo s hledáním rozdílů. Malí návštěvníci si navíc mohli zasoutěžit o knížku sokolských pohádek, ti velcí zase o knihu o sokolském kroji. Během tří týdnů, po které byla výstava otevřena, jí navštívilo přes 2200 zájemců. 

Výstava sokolských odznaků

Od pondělí 2. 7. do pátku 6. 7. mohli nejen účastníci sletu navštívit v prostorách Tyršova domu také výstavu sokolských odznaků a medailí. Všechny vystavované kousky pocházely ze sbírek bratra Františka Hrbáčka, který, jak sám prozradil, propadl  této sběratelské vášni asi před dvaceti lety. Od té doby se jeho sbírka značně rozrostla a návštěvníci ji obdivovali v posluchárnách číslo 2 a 3, které se pro tuto příležitost proměnily ve výstavní prostory. Bratr Hrbáček byl po celou dobu výstavy návštěvníkům k dispozici a často jim podával ochotně podrobný výklad.

Loutková představení v Divadle Kampa

Během doprovodného sletového kulturního programu jsme nezapomněli ani na malé sokolíky. Od pondělí do čtvrtka, vždy dvakrát během dne, pro ně byla připravena loutková představení v Divadle Kampa. Celkem se zde vystřídaly čtyři sokolské loutkové soubory se svými pohádkami. V pondělí to byl LS Kašpárek ze Sokola Pražského, v úterý Divadlo Divoloď Sokola České Budějovice, ve středu Divadélko Frydolín Sokola Hostivař a ve čtvrtek LS Pronitka ze Sokola Prostějov. Děti si navíc mohly pohádkové loutkové hrdiny i osahat a zkusit si, že vodit loutku není tak jednoduché, jak se třeba může zdát.

Program:

pondělí 2. 7. 2018, 14:00 a 16:00 hodin
O čem král doma nevěděl
účinkují: LS Kašpárek – T. J. Sokol Pražský
délka představení 20 – 25 minut
vhodné pro děti od 3 do 10 let

úterý 3. 7. 2018, 14:00 a 16:00 hodin
Kouzelný zvoneček
účinkují: LS Divadlo Divoloď – T. J. Sokol České Budějovice
vhodné pro děti i dospělé od 4 do 99 let
délka představení cca 40 minut

středa 4. 7. 2018, 14:00 a 16:00 hodin
Káčátko
účinkují: LS Divadélko Frydolín – T. J. Sokol Hostivař
vhodné pro děti od 3 let

čtvrtek 5. 7. 2018, 14:00 a 16:00 hodin
O perníkové chaloupce
účinkují: LS Pronitka – T. J. Sokol Prostějov
délka představení cca 40 minut

Všesokolské slety objektivem Přemysla Koblice: fotografie ze sletových dní 1932 – 1948

Přednáška Romany Petrunčíkové a Pavly Vrbové z Národního technického muzea

Česká obec sokolská ve spolupráci s Národním technickým muzeem připravila po tři dny sletového týdne v Divadle Kampa přednášky s promítáním fotografií z všesokolských sletů a hlavně z jejich zákulisí, jejichž autorem je Přemysl Koblic, český fotograf a praktik, konstruktér, teoretik, chemik a publicista. Koblic při fotografování rád experimentoval, rád fotil například za nepříznivých světelných podmínek. Archiv Národního technického muzea v Praze uchovává jeho největší známou část. 

Sokolská městská hra

Při příležitosti 156 let od založení Sokola spouštíme Sokolskou městskou hru, která vás provede významnými místy spjatými s dějinami Sokola. Hra vznikla v roce 100. výročí republiky a XVI. všesokolského sletu v Praze 2018.

Sokolská městská hra je určena pro hráče starší 15 let. Hra začíná v Praze u budovy T. J. Sokol Královské Vinohrady. Jedná se o hru, při které se pomocí řešení hravých šifer a rébusů budete pohybovat po tematických stanovištích v centru Prahy. U sokolovny vyluštíte první šifru, která vám určí další stanoviště. A tak pořád dokola, až se dostanete do cíle. Šifry jsou lehké obtížnosti a tématicky laděné ke vzniku republiky a k Sokolu. U každého stanoviště máte historické okénko vážící se k navštívenému místu. 

Více informací o hře se dozvíte na webových stránkách České obce sokolské. Můžete použít odkaz níže:
http://sokol.eu/obsah/16552/sokolska-mestska-hra 

V případě dalších dotazů pište na e-mail kpohlova@sokol.eu.

    

TOP
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/slet.sokol.eu/www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204