“Ohlasy na sletový průvod mě potěšily,” říká Zdeněk Mička

/ / AKTUALITY
Nedělní sokolský průvod Prahou nadchl nejen jeho účastníky, ale i všechny přihlížející. Za tímto mimořádně úspěšným podnikem stojí Zdeněk Mička ze Vzdělavatelského odboru České obce sokolské. Položili jsme mu proto několik otázek…

Kolikátý průvod to pro vás byl? Šlo o premiéru nebo již o zaběhlou rutinu?

O rutinu rozhodně nešlo! Byl to totiž první průvod, který jsem organizoval.

Jaké možnosti a jakou volnost jste při organizaci průvodu měl? Existuje něco jako „manuál sokolského průvodu“, který by se předával ze sletu na slet?

Nic takového k dispozici nemáme. Vycházel jsem ze zkušeností z minulého sletu, na jehož organizaci jsem se podílel. A samozřejmě také ze zkušeností ostatních.

A jak jste byl s proběhlým průvodem spokojen?

Můžu s potěšením říci, že spokojen jsem byl nad očekávání, především právě kvůli tomu, že jsem tak zodpovědnou roli při organizaci průvodu měl poprvé. Velmi mě samozřejmě potěšila i pozitivní odezva ze strany účastníků.

Tomu rádi věříme. Co se jim líbilo nejvíc?

Hodně si chválili organizaci průvodu, že všechno klapalo, jak mělo. A mnoho jich také oceňovalo jeden nový prvek z letošního průvodu – rozmístění kapel po trase pochodu.

Jak dlouho se vůbec průvod připravoval?

Začali jsme už na podzim minulého roku, intenzivnější přípravy probíhaly od letošního února, kdy jsme také zahájili jednání s úřady. Nejdříve jsme podle počtu účastníků jednotlivých skladeb odhadovali počet lidí v průvodu a počet účastníků z jednotlivých žup. Následoval plán na rozmístění v několika blocích ve vyhrazených prostorech. S organizací nám hodně pomohl pan Tomáš Fencl, který má s podobnými akcemi spoustu zkušeností. Náročná byla i jednání s pražským magistrátem. Ten nám sice velkoryse poskytl dostatek prostoru v centru, museli jsme ale udržet jistou průchodnost dopravy na různých místech. Nakonec jsme to ale díky vzájemné intenzivní spolupráci zvládli.

A jakou odezvu jste zaznamenal od zahraničních hostů? Lišila se něčím od domácích ohlasů?

Prakticky, ne, byla rovněž velmi pozitivní a na předních místech vyzdvihovala organizaci. Například slovenští hosté mi říkali, že to byl jeden z nejlépe zorganizovaných průvodů, jaké kdy zažili.

Přesto si dovolím závěrečnou otázku položit trochu provokativně – uděláte příště něco jinak?

Nápadů je celá řada, například na modernější prvky označování žup kvůli jednodušší přípravě. Jinak ale myslím, že jsme letos položili velice solidní základ pro příští sletové průvody. Chtěl bych při této příležitosti moc poděkovat všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se na organizaci průvodu podíleli. Bez jejich obětavé práce by ty pozitivní ohlasy nebyly. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout význam Sokolské stráže, jejíž podíl na hladkém průběhu průvodu a organizaci dění v jeho cíli byl nedocenitelný.

Děkujeme a přejem hodně sil pro organizaci sletového průvodu XVII. všesokolského sletu v roce 2024!