Počet malých cvičenců Not se stále zvyšuje

/ / AKTUALITY
Noty, jejichž autory jsou Dana Uzlová a Filip Uzel, jsou veselá skladba se skládacími gumami pro předškoláky. Děti představují noty, gumy jsou jako notová osnova a cvičitelé houslový klíč. V následujícím rozhovoru hovoří Dana Uzlová o pokračujících nácvicích.
Jak pokračují nácviky a jak jste s nimi spokojeni?
Nácviky pokračují, co se ke mně dostalo, všude vcelku dobře. V mateřských školách to jde velmi dobře, tam mají učitelky děti k dispozici každý den, v tělocvičných jednotách je to trochu složitější vzhledem k docházce dětí do hodin.
Naplnily se očekávané počty cvičenců ve vaší skladbě?
Počty cvičenců se neustále zvyšují, v současné době je jich cca 1700. Problémem v naší skladbě je to, že do Prahy ze vzdálenějších míst pak s dětmi cvičitelky ani učitelky nejedou. Vím, je to nejnáročnější složka na hlídání, přesto mě to mrzí.
Došlo od předvedení u vaší skladby k některým úpravám?
K úpravám nedošlo.
Jak přijali cvičenci hudbu?
Ohlasy na hudbu jsou výborné. Jsem ráda, protože na tom mi opravdu záleží. Hudba to je základ. Je tak složená, jasná, že se nemusí ani počítat. Stačí jen poslouchat a jednotlivé fráze jasně určí co bude dál. Písničky si děti ihned zapamatují, jsou líbivé (díky Zd. Bartákovi). Po skončení hodiny si je v šatně ještě pobrukují. Dokonce se i v některých jednotách kvůli hudbě zapojily do nácviku další děti.
Co se při nácvicích projevuje pro cvičence nejtěžší?
Podle zpráv z jednotlivých tělocvičných jednot je nejsložitější podle očekávání manipulace s gumou a skoky na ní. Pohyb je zvládnutelný, i když děti jsou stále méně pohybově obratné. Někde to dá tedy práce více.