Předseda vlády-záštita – XVI. všesokolský slet

/ /