Prahu uchvátilo sokolské nadšení

/ / AKTUALITY, Uncategorized
Na 11 600 účastníků sletu – sokolů ze 42 žup a jejich hostů z tuzemska i ze zahraničí  – prošlo dnes dopoledne Prahou. Na úvod XVI. všesokolského sletu defilovali před televizními štáby, Pražany i návštěvníky metropole v rámci sokolského průvodu. Přes nábřeží došli na Staroměstské náměstí, kde byl připraven pestrý pódiový program.

V čele průvodu kráčelo 25 členů Sokolské stráže, předsednictvo České obce sokolské (ČOS)  a Světového svazu sokolstva  a byly neseny historické prapory ČOS.

Největším „nesokolským“ hostem byla Česká asociace sportu pro všechny, kterou v průvodu reprezentovalo 440 účastníků. K tomu se přidalo mnoho sokolských organizací ze zahraničí. Konkrétně to byly sokolové ze Slovenska, USA, Srbska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovinska, Francie, Kanady, Austrálie, Bulharska, Švédska a dokonce až z Chile.

Ze zahraničí dorazili ale i hosté, kteří nejsou členy Sokola, ale jiných sportovních organizací. Mezi ně patřili Dánové, Brazilci, Řekové, Portugalci, Rusové a Bělorusové. Celkem jich bylo na tři stovky. „Je to nejlepší ukázka toho, jak Česká obec sokolská spolupracuje s dalšími sportovními organizacemi a spolky. Platí to i o zahraničních nesokolských organizacích, které jsme tu viděli. Jsme rádi, že se účastní XVI. všesokolského sletu,” říká starostka ČOS Hana Moučková.

 Slavnostní tribuna byla umístěna u vstupního schodiště budovy Rudolfina na Palachově náměstí. Z ní účastníky sletu pozdravili další čestní hosté v čele s kardinálem Dominikem Dukou. Opravdu sportovně pojal slet hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který celou trasu průvodu prošel spolu s bratry a sestrami ze župy Východočeské – Pippichovy, která v kraji působí.

O hudební doprovod se postaralo hned jedenáct kapel, rozmístěných po trase průvodu. Byly to Jitřenka (T.J. Sokol Královské Vinohrady), Hudba 32. plzeňského pěšího pluku, Harmonie 1872 Kolín, Velký dechový orchestr Kolín , Bijovanka (Jedovnice), Boskovjanka (Boskovice), Holický dechový orchestr, TOX (Poděbrady), Broďanka (Velké Hamry) a Lounská třináctka (Louny).

Průvod byl opravdu pestrou přehlídkou všech sokolských generací, která upoutala diváky všech ras a národů, které jí přihlížely náhodou nebo přímo kvůli ní do centra zavítali (včetně například japonského televizního štábu). Mnoho sokolských skupinek si připravilo i speciální skandované zdravice a po trase průvodu předváděli více i méně improvizovaná cvičení a taneční vystoupení a tak přispěli k jedinečné atmosféře nedělního dopoledne.