Sokolové z celého světa se slétli do Prahy

/ / AKTUALITY
Zasedání Rady Světového svazu sokolstva (RSSS) se uskutečnilo v sobotu v Tyršově domě. Sokolové z celého světa zde zhodnotili uplynulý rok své činnosti, včetně XVI. všesokolského sletu, a naznačili výhled do budoucnosti. Sokolská rada je nejvyšším orgánem Světového svazu sokolstva, jehož členem je i Česká obec sokolská (ČOS).

Zasedání se zúčastnili zástupci z několika zemí ze dvou kontinentů (Evropy a Ameriky). Letošní schůze byla navíc v rámci tříletých cyklů volební. Voleni byli starosta (Jean Hruby – American Sokol Organization) , 1. místostarosta (Hana Moučková – ČOS), 2. místostarosta (Thomas Frey-Materna – Sokolská župa Rakouská), náčelník (Petr Svoboda – ČOS), náčelnice (Lenka Kocmichová – ČOS) a tříčlenná revizní komise (Joseph Bielecki – Sokol USA, Peter Stakič – Savez Soko Srbije a Lubica Držková – Sokolská Únia Slovenska)

Zasedání RSSS se koná každoročně, vždy v místě, kde má daná sokolská Organizace nějakou významnou akci (proto došlo letos na Českou republiku). Loni tak setkání při příležitosti 150. Výročí založení místního Sokola hostila Vídeň, v roce 2016 se odehrálo v USA, kde Sokol vznikl 29 let po Vídni.

Světový svaz sokolstva vznikl z popudu zakládajících sokolských organizací existujících ve světě i v tehdejším Československu. Sokolské hnutí se rychle šířilo nejen v českých zemích, ale během následujících desetiletí byly sokolské organizace zakládány v řadě evropských zemí a především v zámoří – v USA a Kanadě. V době komunistické éry, kdy sokolské hnutí v Československu bylo de facto zakázáno, žilo dále díky sokolským organizacím v zahraničí. Po obnově Sokola v Československu v roce 1990 byly obnoveny i vzájemné kontakty s organizacemi v zahraničí a tato spolupráce vyústila v roce v 1993 v návrh ustavit Světový svaz sokolstva, k čemuž došlo oficiálně jeho registrací na počátku roku 1994.

Světový svaz sokolstva byl založen za účelem spolupráce a podpory všech sdružených sokolských organizací, šíření sokolských myšlenek a obnovování či zakládání sokolských organizací všude, kde o to bude zájem. V praxi pak je jeho úkolem koordinovat činnost jednotlivých členských organizací a vzájemně si v ní pomáhat.