Příspěvek starostky ČOS Hany Moučkové do diskuze v sokolském hnutí

/ / AKTUALITY
Milé sestry, milí bratři,

v těchto dnech dostávám velké množství emailů, telefonátů, sms zpráv i dalších vzkazů od našich členů. Veliká část reaguje na návštěvu předsedy vlády ČR pana Andreje Babiše na XVI. všesokolském sletě. Jejich četnost i intenzita mne překvapily, proto jsem se rozhodla se k situaci vyjádřit, neboť není v mých silách odpovědět všem jednotlivě.

Asi nikoho nepřekvapí, že názory ve vzkazech se diametrálně liší. Od negace návštěvy až po poděkování premiérovi za podporu sletu a sokolského hnutí. Tedy stejně jako na stadionu, kde se ozýval pískot i potlesk. Samozřejmě plně respektuji svobodné vyjádření názorů – považuji to za důkaz, že náš spolek žije, a to mi dělá radost.

Chtěla bych pouze upřesnit dvě věci, o nichž jsem přesvědčená, že by měly zaznít. XVI. všesokolský slet je natolik významnou akcí, že je zde účast vrcholných představitelů státu a českého sportu naprosto žádoucí. Obzvláště v roce oslav 100. výročí založení republiky. Pozvání dostali všichni vrcholní představitelé našeho státu, odezva, bohužel, nebyla velká. Musím tedy říci, že zájem pana premiéra mne potěšil. Strávil na sletu společně s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou pět a půl hodiny, dokonce shlédl generálku, poté i večerní program.

Druhou podstatnou věcí je skutečnost, že slet bychom bez podpory státu nikdy nedokázali zorganizovat, a to i přesto, že více než polovinu nákladů hradí sami sokolové a ČOS z vlastních zdrojů. Naše jednání o podpoře XVI. všesokolského sletu se dlouho – dalo by se říci, že i roky – odehrávalo v rovině příslibů, které ale nedošly realizace. Až teprve letos na jaře se nám podařilo, s velkým přispěním pana Hniličky, získat podporu předsedy vlády Andreje Babiše a díky tomu i odpovídající finanční příspěvek. I proto jsem byla ráda, že pan premiér viděl, že státní prostředky byly vynaloženy správným směrem a že Česká obec sokolská je významným partnerem státu v oblasti sportu. Již v Edenu zazněl příslib dlouhodobé podpory naší činnosti.

Reakce na XVI. všesokolský slet jsou ze všech stran velmi pozitivní a to je společný úspěch celého sokolského hnutí. Jsem na Vás hrdá – pojďme si tedy společně užít tyto emoce z dobře odvedené práce.

 

Hana Moučková

starostka České obce sokolské