V peřině

/ / AKTUALITY
Skladba pro XVI. Všesokolský slet “V peřině” od autorek Dagmar Fischerové a Martiny Soukupové je určena mladším žákyním od sedmi let. S autorkami jsme si popovídali o dosavadním průběhu nácviku této skladby.

Jak pokračují nácviky a jak jste s nimi spokojeny?

V říjnu proběhl druhý celorepublikový nácvičný sraz. Přestože bylo poměrně náročné zvládnout nácvik dvojskladby za jediný víkend, měly jsme ze srazu dobrý pocit, protože naše cvičitelky jsou velice šikovné a spolupráce s nimi je příjemná. Nácviky v jednotách se postupně rozjíždějí, někde jsou již v plném proudu, jinde mají problém s nářadím a náčiním, které ještě nedorazilo.

Naplnily se očekávané počty cvičenců ve vaší skladbě?

Vzhledem k tomu, že v naší skladbě cvičí část celků s kladinkami a část se stuhami, měly jsme trochu obavy z poměru stuh a kladinek. Nakonec to dopadlo lépe, než jsme předpokládaly. Pokud by se ale objevily ještě nějaké další cvičenky, tak je pochopitelně mezi námi rády přivítáme.

Došlo od předvedení u vaší skladby k některým úpravám?

K drobným úpravám došlo, teprve ve větší ploše se objevily nedostatky, které bylo třeba změnit, aby skladba vyzněla dle našich představ.

Jak přijali cvičenci hudbu?

Zatím si nikdo nestěžoval, takže snad dobře. V jednotě nás holky při nácviku vždycky spíše přemlouvají, abychom nechaly hrát i tu část skladby, kterou ještě nemáme nacvičenou – baví je pochopitelně hlavně to, že je přitom necháme různě „blbnout“, ale zdá se, že se jim hudba líbí. Ve skladbě se střídají rytmické a lyrické melodie, a tak si každý přijde na své.

Co se při nácvicích projevuje na vaší skladbě jako nejsložitější či pro cvičence nejtěžší?

To nejde jednoznačně říci. Někomu přijdou složité krokové variace, jinému manipulace s nářadím a někomu choreografické změny. Skladba možná není úplně jednoduchá, je ale pro tuto věkovou kategorii zvladatelná a účelem je se něco nového naučit.