Záštita MO_XVI. VS – hromadné skladby 5. a 6. 7.

/ /