Záštita XVI. VS prezident republiky_Miloš Zeman

/ /