Záštita_primátorka hl. m. Prahy_XVI. všesokolský slet

/ /