Ženobraní přináší radost z tance

/ / AKTUALITY
Skladba Ženobraní je taneční choreografií pro všechny ženy, kterým tanec přináší radost. O dosavadních nácvicích hovoříme s autorkami Kateřinou Matušínskou a Magdalenou Matušínskou.

Jak pokračují nácviky a jak jste s nimi spokojeny?

První nácvičný sraz pro cvičitelky, který proběhl vloni koncem března v Praze, odstartoval nácviky v mnoha župách. Od konce minulého května jezdíme do různých měst naší republiky (Brno, České Budějovice, Prostějov, Kladno, Přerov, Frýdlant, Ostrava…) na župní nácvičné srazy, kde kontrolujeme již nacvičené a pomáháme s nácvikem nových oddílů. Všude se setkáváme s nadšením a chutí učit se tanečním krokům naší skladby. Také komunikace a spolupráce se všemi cvičitelkami je výborná, jsou to spolehlivá děvčata, zapálená pro naši věc.

Naplnily se očekávané počty cvičenců ve vaší skladbě?

Počet cvičenek Ženobraní přesahuje počet značek na stadionu. Jsme mile překvapeny tímto zájmem. Měly jsme obavy z jejího obsazení, je to naše první zkušenost s taneční skladbou tohoto rozsahu a nedokázaly jsme předem odhadnout, zda se trefíme do vkusu a očekávání žen, které chtěly skladbu nacvičovat.

Došlo od předvedení u vaší skladby k některým úpravám?

V naší skladbě k žádným úpravám nedošlo.

Jak přijali cvičenky hudbu?

Hudba, kterou jsme zvolily, je krásná a myslím, že byla pro mnohé určujícím faktorem při rozhodování se pro nácvik z několika možných skladeb. V tanci dobře vede a věřím, že společně se zvoleným pohybem tvoří celek, který potěší nejen sluch a zrak, ale také pohladí na duši.

Co se při nácvicích projevuje pro cvičence nejtěžší?

Asi jak pro koho. Může to být počítání dvanáctiosminového taktu, různé taneční kroky spojené s pohybem paží, přechody v tanečních variacích, rychlost čtvrtého oddílu nebo orientace v prostoru, kdy konkrétní cvičenka v průběhu skladby postupně tančí téměř na všech značkách svého šestnáctimístného čtverce 4×4. Někdy nám předem píšou o svých obavách z konkrétních pasáží a po jejich úspěšném zvládnutí mají o to větší radost. Stále tak posouvají své taneční a pohybové hranice a učí se něčemu novému. Vážím si všech žen, které s námi do Ženobraní šly, nezalekly se složitostí skladby a pokud přece jen, úspěšně je nácvikem překonávají. Snažíme se jim co nejvíc pomáhat zasíláním pomocného videa, osobní účastí na nácvičných srazech jednotlivých žup nebo radou při mailové nebo telefonické komunikaci. Všem touto cestou děkujeme za vstřícnost, snahu a výbornou atmosféru při všech setkáních. Věříme, že až se v každé cvičence pohyb s hudbou usadí, taneční skladbu Ženobraní si každá zatančí s radostí.